NameMNCMCC
Magpadala ng SMS sa Vodacom,South AfricaVodacom,South Africa1655
Magpadala ng SMS sa Virgin Mobile,South AfricaVirgin Mobile,South Africa7655
Magpadala ng SMS sa MTN,South AfricaMTN,South Africa10655
Magpadala ng SMS sa Cell C,South AfricaCell C,South Africa7655

Magpadala ng Libreng SMS sa South Africa