NameMNCMCC
Magpadala ng SMS sa Cubacel,CubaCubacel,Cuba0368
Magpadala ng SMS sa C-COM (Etecsa),CubaC-COM (Etecsa),Cuba1368

Magpadala ng Libreng SMS sa Cuba