NameMNCMCC
Magpadala ng SMS sa SRR,ComorosSRR,Comoros1654
Magpadala ng SMS sa SNPT,ComorosSNPT,Comoros0654
Magpadala ng SMS sa SRR Mayotte,ComorosSRR Mayotte,Comoros0654
Magpadala ng SMS sa Comores Telecom,ComorosComores Telecom,Comoros0654

Magpadala ng Libreng SMS sa Comoros