NameMNCMCC
Magpadala ng SMS sa Chad CelTel Tchad SA (Zain Chad),ChadChad CelTel Tchad SA (Zain Chad),Chad1622
Magpadala ng SMS sa Tchad Mobile (Millicom),ChadTchad Mobile (Millicom),Chad3622
Magpadala ng SMS sa Celtel Tchad SA,ChadCeltel Tchad SA,Chad2622

Magpadala ng Libreng SMS sa Chad